Menu

W dniach od 3 do 7 września w Zespole Szkół Gospodarczych miała miejsce dziewiąta już edycja Narodowego Czytania. W tym roku nauczyciele i uczniowie czytali fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego pt. Balladyna. Czytanie dzieła odbywało się w klasach, jak i na świeżym powietrzu w ogrodach szkolnych. Wybrane sceny zostały zaprezentowane również całej społeczności szkolnej. Uczniowie z klasy 2 bg

...

Przypominamy, że w trakcie matury poprawkowej (wrzesień 2020) obowiązują procedury z matury w terminie czerwcowym.

Zapraszamy zdających w maseczkach na godzinę 13.00. Wejście od strony boiska.

Wtorek 1 września 2020 r. Godzina  9.00 Spotkanie z wychowawcą w wyznaczonej sali.

Drodzy uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych. Prosimy o nie wchodzenie do szkoły przed spotkaniem z wychowawcą. Wychowawcy klas przekażą Wam szczegóły dotyczące organizacji pracy szkoły. Prosimy o stosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkół Gospodarczych w

...

Wtorek 1 września 2020 r. Godzina 10.00. – uczniowie gromadzą się pod opieką wychowawców na boisku szkolnym – spotkanie z kadrą kierowniczą  szkoły. Następnie spotkanie z wychowawcą w wyznaczonej sali na spotkaniu odbędzie się szkolenie bhp. Szanowni wychowawcy wycieczka po szkole na zakończenie spotkania.

Klasa pierwsza Technikum nr 4

Wychowawca

Sala

Wejście

1 AS technik żywienia i usług

...

  • Godzina 7:30, również on-line, klasy drugie, trzecie i czwarte – Msza Święta dla rodziców i uczniów w intencji rozpoczynającego się roku szkolnego w Kościele pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława – FARA Plac Farny.
  • Godzina 8:30, również on-line, klasy pierwsze – Msza Święta dla rodziców i uczniów w intencji rozpoczynającego się roku szkolnego w Kościele pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława – FARA Plac
...

Szanowni Państwo! Nie posyłajcie do szkoły chorego dziecka!

Jeżeli zaobserwujecie u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:
kaszel,
temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
utratę węchu o nagłym początku,
utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku,
wysypkę, pozostawcie dziecko w domu, obserwujcie jego stan zdrowia i

...

Na dzień 1 września 2020 r. obowiązuje oświadczenie o stanie zdrowia uczniów, które znajduje się w załączniku. Wypełnione oświadczenie należy przynieść ze sobą do szkoły i złożyć u wychowawców. Można je wypełnić ręcznie lub skan przesłać e-mailem. 

Regulamin organizacji pracy szkoły w czasie pandemii


Do pobrania: Oświadczenie Rodzica o stanie zdrowia

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Od 1 września 2020 r. szkoła rozpoczyna tradycyjną formę kształcenia. co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i obiektach należących do placówki. Edukacja szkolna odbywać się będzie zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły i  opublikowanym w dzienniku elektronicznym. Na naszej

...

Wychowawczynie Internatu serdecznie zapraszają swoich podopiecznych wraz z Rodzicami do przyjazdu w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. Klasy pierwsze od godz. 14:00 – 18:00. Klasy starsze od godz. 17:00 – 20:00.

Pozostałe informacje na stronie szkoły w zakładce internat / ogłoszenia. Zapraszamy.

Odbiór dyplomów i zaświadczeń w poniedziałek przy wejściu głównym od ul. Spytka Ligęzy 12. Zapraszamy!

Obowiązuje zakrycie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu