Menu

 

Zapraszamy do udziału we mszy całą Społeczność szkoły. Można także skorzystać z transmisji on-line.

Informacje o konsultacjach dla uczniów klas I-III  w dniach od 1 do 4 czerwca 2020 roku zostaną podane przez wychowawców klas. Uczniowie, którzy się zgłosili, a nie oddali deklaracji uzupełnionej przez Rodziców, nie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach.

Data/godzina

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

01.06.2020 Poniedziałek 8.00-8.45

INFORMATYKA

Dariusz Trzeciak

65

01.06.2020 poniedziałek 12.45- 13.30

...

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaszła konieczność zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zaplanowanych w roku szkolnym 2019/2020. Związane jest to z przesunięciem przez dyrektora CKE egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikają z organizacji

...

Od 1 czerwca br. umożliwiamy uczniom uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Szkoła przyjmie uczniów w oparciu o zatwierdzony harmonogram i procedury. Konsultacje mają dla uczniów charakter dobrowolny. Rozumiem ostrożność Rodziców, w posyłaniu na

...

"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować".”

św. Jan Paweł II


Zobacz: film biograficzny „Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II

Niezbędne informacje na stronie MEN. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Można zapoznać się z nimi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także na stronie OKE Kraków.

Egzamin maturalny w terminie głównym

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

W dniu 22 maja 2020 r. w godzinach 16.00 – 17.00 odbędzie się dyżur on-line dla Rodziców.

Podczas dyżuru uzyskacie Państwo informacje o bieżących ocenach i zachowaniu uczniów kl. I-III. Nauczyciele będą do Państwa dyspozycji poprzez pocztę e-mailową w dzienniku elektronicznym.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły ponadpodstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Wytyczne do konsultacji

Harmonogram i forma konsultacji zostanie podana 24 maja 2020 r. Konsultacje rozpoczną się od 25 maja 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi przygotowania do egzaminów zewnętrznych znajdującymi się na stronie MEN oraz z dokumentami w załącznikach dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia MEN i prowadzenia konsultacji dla uczniów na terenie

...

klasa 2BT technik żywienia i usług gastronomicznych będzie realizować praktykę zawodową w terminie od 29.06 do 24.07.2020
klasa 2BT kelner będzie realizować praktykę zawodową w terminie od 29.06 do 24.07.2020
klasa 2CT technik żywienia i usług gastronomicznych będzie realizować praktykę zawodową w terminie od 27.07. do 21.08.2020
klasa 2ET technik żywienia i usług będzie realizować praktykę zawodową

...

W najbliższym czasie

Wakacje! cool

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu