Menu

Rzecznik Praw Ucznia

 

Marta Cisek  -  Rzecznik Praw Ucznia w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

Przy wykonywaniu swych zadań kieruje się zasadą dobra ucznia, zasadą równości, ale również zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców (opiekunów prawnych).
Dokumentami regulującymi pracę Rzecznika Praw Ucznia są:

 1. Konwencja Praw Dziecka,
 2. Statut Szkoły,
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania,

zaś jego główna rola polega reagowaniu w sytuacjach, gdy naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich ochronę.

Rzecznik Praw Ucznia:

 1. Zna akty prawne dotyczące społeczności uczniowskiej,
 2. Prowadzi mediacje w konfliktach uczniowskich, uczeń – nauczyciel,
 3. Zdecydowanie reaguje w sytuacjach łamania praw ucznia,
 4. Wspomaga działania uczniów podczas dochodzenia ich praw,
 5. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego,
 6. Informuje uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 7. Wyjaśnia przepisy prawne w porozumieniu z rzecznikiem praw ucznia powołanym przez MEN
 8. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje przede wszystkim działania na rzecz zapewnienia uczniom  warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania ich godności i podmiotowości. 
 9. Stoi na straży praw ucznia, a w szczególności:
  1. prawa do bezpiecznej nauki,
  2. prawa do życia bez przemocy i poniżania,
  3. prawa do wypowiedzi,
  4. prawa do stowarzyszenia,
  5. prawa do swobody myśli, sumienia, religii,
  6. prawa do rzetelnej informacji.

W najbliższym czasie

17 lutego 2020
Konferencja plenarna.

27 lutego 2020
VIII Salon Edukacji dla uczniów szkół podstawowych.

Szczęśliwy numerek

17.02.2020 - 21.02.2020

Poniedziałek  ... 31   15
Wtorek   19   12
Środa   30   09
Czwartek   08   17
Piątek   20   02

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu