W naszej szkole działa nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.

Od roku szkolnego 2021/2022 Rzecznikiem Praw Ucznia jest pani Małgorzata Bełch.

1. Rzecznik Praw Ucznia dba o przestrzeganie praw ucznia w szkole.
2. Zadania szkolnego rzecznika praw ucznia:
a) propaguje prawa ucznia i prawa dziecka wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
b) podejmuje działania w razie naruszenia obowiązujących praw;
c) prowadzi mediacje między stronami konfliktów: uczeń-uczeń i nauczyciel-uczeń;
d) udziela wsparcia uczniom potrzebującym pomocy;
e) współpracuje z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom,
f) mobilizuje uczniów do nauki i systematycznego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. 
3. Procedura postępowania w razie konfliktu:
a) szkolny rzecznik praw ucznia zapoznaje się z opiniami konfliktu;
b) podejmuje mediacje z zainteresowanymi stronami;
c) zapoznaje strony ze sposobem rozstrzygnięcia kwestii spornej;
d) w przypadku braku zgody odwołuje się do dyrektora, pedagoga, rodziców.


Poznaj swoje prawa
1.    Prawo do informacji - masz prawa do wiedzy o przysługujących Ci prawach oraz środkach jakie przysługują Ci w przypadku ich naruszania;
2.    Prawo do nauki - masz prawo do bezpłatnej nauki;
3.    Wolność religii lub przekonania - jest to możliwość do uzewnętrzniania przekonań religijnych i światopoglądowych,
4.    Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii- jest to wolność posiadania i głoszenia własnych poglądów,
5.    Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej – jest to zakaz stosowania przemocy fizycznej i nakaz poszanowania twojej godności,
6.    Prawo ochrony prywatności - masz prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,
7.    Prawo do ochrony zdrowia - masz prawo do odpoczynku, czasu wolnego i zabawy,
8.    Prawo do odpowiedniego standardu życia - masz prawo do pomocy materialnej,
9.    Prawo proceduralne - jest to możliwość dochodzenia swoich praw i ich obrony.


Ważne telefony

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów, Fundacja „Itaka”.
116 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, „Fundacja Dzieci Niczyje”, czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00.
116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym.
800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kon-taktowy, aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.
600 070 717 – telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy.

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96


Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – święto obchodzone corocznie 20 listopada, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka[1].
Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w dniu 7 listopada 2014 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka[2].)
W uchwale zapisano m.in.: "Dnia 20 listopada 2014 r. przypada 25. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. To wydarzenie ma szczególne znaczenie dla Polski jako inicjatora działań i prekursora prac nad stworzeniem tego najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci. Jako Polacy jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie nasz kraj w 1978 r. przedstawił projekt Konwencji i zaproponował Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie. Był to niewątpliwie jeden z największych polskich sukcesów na arenie międzynarodowej. Przypominając szczególny wkład i rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka."[3])
Obchody tego dnia, mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli jak i dorosłych. Szczególną uwagę poświęca się informowaniu dzieci i młodzieży, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Podkreśla się także ogromną rolę dorosłych, którzy powinni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę.

W naszym kraju przyzwyczajeni jesteście, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też macie ku temu okazję. Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest także Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka   w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Choć swój szczególny dzień obchodzicie 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Obecnym rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Mikołaj Pawlak.


Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
•    wychowywania się w rodzinie,
•    adopcji,
•    oświaty i nauki,
•    kultury, wypoczynku i rozrywki,
•    ochrony zdrowia i opieki medycznej,
•    wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, dostępu do informacji,
•    ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
•    prywatności,
•    równości.

Prawa socjalne dziecka:
•    prawo do zabezpieczenia socjalnego,
•    prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
•    prawo do odpowiedniego standardu życia,
•    prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:
Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Więcej informacji na stronie www.brpd.gov.pl

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak
„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie” Paulo Coelho


Ważne telefony

•    234 72 12 - Policyjny telefon zaufania
•    0 800 39 22 18 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny
•    800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
•    801 12 00 02 - Niebieska Linia /dla dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie/
•    233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie 
•   116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży


Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka
                                                                                                                                                                
Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Chocimska 6 
00-791 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00  
fax: (22) 583 66 96 
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 08.15-16.15. 
Adres poczty elektronicznej:  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Przyjęcia interesantów:  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 
telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12  
(zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyty) 

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.