Planimetria to geometria płaszczyzny. Stanowi podstawowy dział geometrii, który zajmuje się własnościami płaskich figur geometrycznych. Obejmuje m. in. obliczanie pól i obwodów figur płaskich, twierdzenia Pitagorasa i Talesa, związki okręgów z innymi figurami oraz konstrukcje geometryczne, których przykłady znajdziesz tutaj.


Zapisując w konkretnym zadaniu związki wynikające z twierdzenia Talesa, kierujmy się zasadami:

  1. najpierw szukamy co najmniej dwóch prostych równoległych,
  2. następnie znajdujemy proste je przecinające,
  3. proporcje zapisujemy kierując się zasadą: odcinek krótki do odcinka długiego ma się tak jak inny odcinek krótki do odpowiadającego mu odcinka długiego, o czym mówi poniższy przykład.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.