Ogłoszenie o rekrutacji na kursy dla nauczycieli w Zespole Szkół Gospodarczych

w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16


Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szkolenia i kursy skierowane są do nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 14 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r.


Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej www.zsgrzeszow.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w sekretariacie szkoły.
Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla nauczycieli objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

Lp.

Forma wsparcia

Liczba uczestników/uczestniczek

 1

Kurs cukiernictwo restauracyjne - desery

15

 2

kurs komputerowy z zakresu systemów rezerwacyjnych GDS, CRS stosowane w hotelarstwie i turystyce

5

 3

Kurs "Wykorzystanie karmelu, czekolady i marcepanu do dekoracji wyrobów cukierniczych"

10

 4

Kurs "Kuchnia molekularna

10

 5

Kurs gastronomiczny

14

 6

Kurs stylizacji i wizażu sylwetki

5

Dokumenty rekrutacyjne

Wzór karty oceny formalnej_kursy i szkolenia dla nauczycieli

Wzór karty oceny merytorycznej_kursy i szkolenia dla nauczycieli

Zarządzenie regulamin.pdf

załacznik nr 1 Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

załacznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

załacznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

załacznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

załacznik nr 5 Rezygnacja z kursów i szkoleń zawodowych

załacznik nr 6 Oświadczenie o dochodach

załacznik nr 7 Zgoda na udział nauczyciela w kursach i szkoleniach

załacznik nr 8 Wykaz osiagnięć w pracy dydaktycznej

załącznik nr 9 Protokół Komisji Rekrutacyjnej

załącznik nr 9A Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w kursach dla nauczycieli.pdf

załącznik nr 9B Lista rezerwowa

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.