Ogłoszenie o rekrutacji na studia podyplomowe dla nauczycieli w Zespole Szkół Gospodarczych w ramach projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 lutego 2017r. do 14 lutego 2017r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej  www.zsgrzeszow.pl/index.php/projekty/rzeszowskie-szkoly-zawodowe-otwarte-na-rynek-pracy

i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 10).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Gospodarczych w bibliotece szkolnej u pani mgr Marii Barłowskiej.

Szczegółowy wykaz studiów podyplomowych dla nauczycieli w danym Zespole Szkół przedstawia poniższe zestawienie.

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

Lp.

Forma wsparcia dla nauczycieli

Liczba uczestników/uczestniczek

Nauczanie na kierunku/przedmioty

1

Technologia żywności z elementami żywienia człowieka

1

Nauczyciele kształcenia zawodowego

2

Doradztwo zawodowe dla nauczycieli

1

Nauczyciele kształcenia zawodowego

3

Gastronomia, hotelarstwo i turystyka

4

Nauczyciele kształcenia zawodowego

4

Informatyka

3

Nauczyciele kształcenia zawodowego

5

Marketing w sieci i techniki multimedialne

1

Nauczyciele kształcenia zawodowego

6

Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce

2

Nauczyciele kształcenia zawodowego

7

Coaching i NLP

2

Nauczyciele kształcenia zawodowego

8

Organizacji i zarządzania w przemyśle modowym

1

Nauczyciele kształcenia zawodowego


Dokumenty

Regulamin rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych dla nauczycieli VII-987-2017

załacznik nr 1 Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

załacznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

załacznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

załacznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu

załacznik nr 5 Rezygnacja ze studiów podyplomowych

załacznik nr 6 Oświadczenie o dochodach za 2015r.pdf

załacznik nr 7 Zgoda na udział nauczyciela w studiach podyplomowych

załacznik nr 8 Wykaz osiagnięć w pracy dydaktycznej

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.