Czytając treść zadania egzaminacyjnego, można czasem mieć wrażenie, że nie wiadomo o co chodzi. Postaram się pokrótce omówić na przykładzie zadań za 1, 2 i 4 punkty, jak używać tablic oraz jedynego dopuszczalnego długopisu w kolorze czarnym.

Przygotujmy tablice. Dział: Geometria analityczna. Znajdziesz tam podrozdział: Równanie kierunkowe prostej. Współczynnik b jest miejscem przecięcia wykresu z osią y. Na rysunku jest on po dodatniej stronie osi y. Zatem b > 0. Na temat współczynnika a i położenia prostej w układzie nie ma w tablicach bezpośredniej informacji. Ale tu logika podpowiada, że jeżeli prosta na rysunku przedstawia funkcję malejącą, to a < 0. Oznaczmy te informacje na rysunku.

Podkreślamy w odpowiedziach to co uzyskaliśmy. Zatem prawidłowa odpowiedź to C.


Podkreślmy w zadaniu najważniejsze fragmenty. Można to zrobić stosując linie cieńsze, grubsze, wężyki lub podkreślenia wielokrotne.

Zwrot o 30 zł i powtarzalność operacji spłaty pożyczki, wskazuje na ciąg arytmetyczny. Dział w tablicach: Ciągi.


W przypadku tego zadania przydadzą się zawarte w tablicach działy: Stereometria, Planimetria i Trygonometria. W dziale poświęconym stereometrii znajdziemy jedynie wzór na objętość dowolnego ostrosłupa. W planimetrii wzór na pole trójkąta, zaś w trygonometrii funkcje trygonometryczne i ich wartości.

Sformułowanie ostrosłup prawidłowy czworokątny oznacza ostrosłup prosty o kwadratowej podstawie. Zatem na jego pole całkowite składają się: pole kwadratu i 4 pola identycznych trójkątów równoramiennych.

Przejdźmy do rozwiązania zadania.

 

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.