Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie realizuje projekt pn."Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". 

Rozpoczynamy rekrutację

Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:
„Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie”   
realizowanym przez Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującym 2-tygodniowe staże zawodowe w hotelu położonym
we włoskich Dolomitach
Terminy wyjazdów: 30.01. – 14.02.2016 r. oraz 05.03. – 20.03.2016r
Liczba uczestników: 2 grupy po 12 osób 
Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich w zawodach:
·  technik hotelarstwa
·  technik żywienia i usług gastronomicznych
·  kelner 
Formularze rekrutacyjne (do pobrania) należy składać do 11.12.2016 r. w pokoju nr 26.
Regulamin rekrutacji (do pobrania).

Dodatkowych informacji udziela mgr Kamila Buraś.          

Wyniki I tury rekrutacji
Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do II tury rekrutacji. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń obok pokoju pedagogów. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 16.12.2016, harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Wyniki rekrutacji
Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tablica ogłoszeń obok pokoju pedagogów).

Spotkanie, grupa I
08.01.2016r, godz. 12.20, sala 28

Materiały z języka angielskiego
Przypominamy o systematycznej nauce języka angielskiego. Materiały zostały przesłane na adresy e-mailowe uczestników, można je również pobrać u p. Kamili Buraś.

Kurs języka włoskiego, gr. I
W dn.   rozpoczną się zajęcia języka włoskiego dla grupy I według harmonogramu:
16.01, godz. 9 – szkolenie kulturowe (4h), szkolenie językowe (6h)
19.01, godz. 16 – szkolenie językowe (2h)
23.01, godz. 9 – szkolenie językowe (8h), w tym nauka języka w warunkach rzeczywistych
Zajęcia poprowadzi znakomita lektorka, pani mgr Anna Osiak.

Spotkanie z rodzicami
W piątek o godz. 16.00, przed wywiadówką, zapraszamy na spotkanie wszystkich rodziców uczniów zakwalifikowanych do udziału w wyjeździe. W spotkaniu weźmie udział m.in. koordynator projektu oraz opiekun grupy I, p. Marta Cisek.

Przygotowanie pedagogiczne, grupa I
28.01.2016, godz. 14.15, sala 25a

Wymiana doświadczeń – grupa II i grupa I wraz z opiekunem
01.03.2016, godz. 12.20, sala 23a – grupa I wraz z opiekunem, p. Martą Cisek dzieli się wrażeniami z pobytu we Włoszech z uczestnikami projektu, którzy rozpoczną staże w marcu.

Przygotowanie pedagogiczne, grupa II
03.03.2016, godz. 13.30, sala 23a.

Wyjazd grupy I
W dniu 30.01.2016r na staż we włoskim Mazzin wyjechała pierwsza, 12-osobowa grupa uczniów kierunków technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner. Życzymy powodzenia!

Spotkanie podsumowujące wyjazd grupa I
Wtorek, 16.02.2016, godz. 10.00. Zapraszamy!
W dniach od 1 do 13 lutego 2016 pierwsza grupa uczniów  naszej szkoły odbyła staż zagraniczny realizowany z programu opracowanego przez panią Kamilę Buraś : "Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie", finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ciągu dwóch tygodni uczniowie profilów: technik hotelarstwa (D. Jaśniaczyk, P. Lis, R. Pirowski, A. Tokarz), technik żywienia i usług gastronomicznych (M. Janusz, P. Lis, M. Panek, J. Skórka, K. Szypuła, K. Wydra) kelner (S. Rajzer, M. Ząbik) pod opieką pani Marty Cisek mieli możliwość odbycia praktyki w hotelu Regina e Fassa we Włoskich Dolomitach. Był to czas zdobywania niezwykle cennych doświadczeń zawodowych, poznawania nowej kultury, ciekawych miejsc oraz nabywania umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. Mamy nadzieję, że te niezapomniane wrażenia zaprocentują w przyszłej karierze naszych uczniów. 
Życzymy powodzenia drugiej turze, która rozpoczyna staż w następnym tygodniu.

W dniach od  6  do 20 marca 2016 r. 12 uczniów z  naszej szkoły odbywało staż we Włoskich Dolomitach, była to już druga grupa młodzieży, która realizowała staż w ramach projektu „Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie”, finansowanego ze środków Programu operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój, opracowanego przez panią Kamilę Buraś. Tym razem przebywali pod opieką pani Renaty Mac.
Uczniowie: Hubert Deręgowski z 3 ET, Patrycja Pruchnik, Karolina Stopyra z 3 BT, Andżelika Panek z 3 DT, Kinga Wawrzaszek z 3CT, Kamil Poźniak, Bartłomiej Tokarz z 3 GT, Justyna Juda, Natalia Lasota, Michał Fornal, Arkadiusz Książek z 3 HT, spędzili 2 tygodnie pracując w hotelu Regina e Fassa w Mazzin. W tym czasie zdobywali doświadczenia zawodowe, doskonalili umiejętności językowe, poznawali nową kulturę i zwyczaje. Ale  jak się mawia „nie samą pracą człowiek żyje”, uczniowie zwiedzili także Wenecję, miasteczka Pozza di Fassa i Campitello oraz Bolzano stolicę regionu Bozen-Südtirol/Alto Adige, gdzie mogli zobaczyć między innymi mumię Ötzi – człowieka zmarłego ok. 3 300 p.n.e. 

Spotkanie podsumowujące wyjazd, grupa II

Spotkanie ewaluacyjne, grupy I i II
05.04.2016, godz. 12.20, sala 28

Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu - Dzień Włoski
W dniu 21.04.2016r w ramach Dni Otwartych świętowaliśmy w naszej szkole „Dzień Włoski”. Wydarzenie to miało na celu upowszechnianie rezultatów i promocję projektu „Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

24 uczestników projektu, uczniów naszej szkoły z kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz technik hotelarstwa wraz z koordynatorem projektu, panią Kamilą Buraś,  dzieliło się wrażeniami z dwutygodniowego pobytu na stażu we włoskich Dolomitach.
Przybyłych do nas gimnazjalistów, jak i uczniów naszej szkoły, witały w tym dniu włoskie hasła rozwieszone na szkolnych korytarzach. Wszyscy uczestnicy Dni Otwartych mogli obejrzeć stół z włoskimi specjałami, zapoznać się z prezentacją stworzoną przez Anię Tokarz z kl. 3IT, uczestniczkę projektu z I grupy oraz filmową relacją z wyjazdu grupy II zrealizowaną przez ucznia klasy 3ET, Huberta Deręgowskiego (obie zamieszczamy poniżej). Hitem były włoskie przekąski i desery przygotowane przez uczniów klasy 1AT pod okiem pań Leokadii Drobnicy i Joanny Jandy, jak również przygotowywane na żywo przez uczniów ze Szkolnej Akademii Smaku włoskie makarony. Wiedzę gości na temat Włoch, włoskiej kuchni oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sprawdził specjalny quiz z ciekawymi nagrodami. A wszystko to w rytmie włoskich przebojów!

Podczas Dnia Włoskiego rozdaliśmy 100 ulotek promujących projekt, włoskimi specjałami poczęstowaliśmy ponad 500 gości i uczniów naszej szkoły. Imprezę zwieńczyło uroczyste rozdanie certyfikatów wszystkim uczestnikom projektu przez panią Dyrektor.

Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu - Warsztaty kulinarne z uczniami SP3
W dniu 12.05.2016r w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich odwiedzili nas uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie wraz z opiekunami. Głównym celem wizyty był udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez uczniów ZSG – uczestników projektu „Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Uczniowie naszej szkoły, którzy w ramach projektu spędzili w lutym i marcu dwa tygodnie na stażu zawodowym we włoskich Dolomitach, zorganizowali m.in. prezentację o Włoszech, konkursy dotyczące włoskiej kuchni, naukę podstawowych włoskich zwrotów. Jednak największą atrakcją było wykonanie przez dzieci pizzy według własnego pomysłu pod okiem naszych uczniów. Na koniec mali kucharze otrzymali pamiątkowe dyplomy w naszych projetowych teczkach. Zabawa była pyszna, a uwieczniła ją załoga TVP Rzeszów! 

Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu – Konferencja dyrektorów szkół HO-GA-TUR
W dniach 5-7.10.2016 nasza szkoła była organizatorem XIV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Ho-Ga-Tur, realizowanej na zlecenie i ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki nt.: „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - aktywne włączanie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle założeń nowej reformy szkolnictwa zawodowego”.

W dniu 7.10.2016, kiedy to mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole uczestników konferencji, uczestnicy projektu – Dominika Jaśniaczyk, Katarzyna Szypuła, Anna Tokarz, Mateusz Janusz, Piotr Lis i Rafał Pirowski opowiedzieli o swoim udziale w stażu oraz przedstawili prezentację podsumowującą wyjazd. Natomiast wystąpienie pt. „Ponadnarodowe staże kluczem do sukcesu zawodowego uczniów” wygłosiła koordynatorka projektu.

 Jesteśmy dumni, że mogliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami w tak znakomitym gronie delegatów – w konferencji uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Dawid Lasek; Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Małgorzata Rauch; Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. kształcenia, Pan Henryk Wolicki; Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Witold Lechowski; Pani Emilia Maciejewska z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN; Pani Iwona Szałkowska z Departamentu Turystyki MSiT oraz dyrektorzy szkół hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych z całej Polski.

Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu – Słowacja
W dniu 07.12.2016 roku Panie J. Janda, K. Buraś wraz z uczestnikami projektu „Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza odwiedzili Cirkevną stredną odborną škole sv. Jozafáta w Trebiszowie. Wizyta odbyła się w ramach Dni Otwartych słowackiej szkoły i Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowej, który Słowacy świętowali pod hasłem „Uczymy się od najlepszych”. Nasi uczniowie pod opieką pani Beaty Łuki przygotowali pokaz kulinarny potraw włoskich. Śródziemnomorskie specjały cieszyły się dużym uznaniem odwiedzających szkołę kandydatów. W ramach promocji projektu rozdawaliśmy również nasze anglojęzyczne ulotki. Ponadto, uczniowie ZSG obejrzeli prezentację oraz pokaz umiejętności zdobytych na zagranicznych stażach przygotowane przez uczestników projektu Erasmus+ z Trebiszowa. Zwiedziliśmy też zabytkowy zamek, park i winnicę.

Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu – „Podkarpackie cuda”
W G2A Arenie w Jasionce w dniu 17.12.2016 roku uczestniczyliśmy w świątecznym kiermaszu "Podkarpackie cuda". Uczniowie klasy 2 FT i uczestnicy projektu pn. "Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod opieką pani Krystyny Dziewit przygotowali piękne stoisko promujące kuchnię włoską. Było nakrycie w stylu włoskim, tradycyjne potrawy i lampka włoskiego wina.

Do odwiedzenia stoiska zachęcała możliwość uczestnictwa w warsztatach z dekorowania pierników. Korzystało z nich dużo dzieci, którym w dekorowaniu pomagali nasi uczniowie. Do każdego pierniczka dodawaliśmy projektową ulotkę J.

Dziękujemy i gratulujemy nauczycielce za wkład pracy, uczniom za zaangażowanie. Organizatorom, Pani Agacie Brożek, dyrektorowi marketingu i sprzedaży CWK w Jasionce, bardzo dziękujemy za umożliwienie udziału oraz rezerwację miejsca. Mamy nadzieję spotkać się za rok.

Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu - konferencja podsumowująca
W dniu 20.12.2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli władz miasta, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, lokalne media. Jest nam bardzo miło, że zaszczycili nas swoją obecnością dyrektor wraz z uczniami  Gimnazjum nr 8 z Rzeszowa oraz nauczyciel i uczniowie z Zespołu Szkół Energetycznych z Rzeszowa.

Po przywitaniu przybyłych gości przez panią dyrektor Irenę Baran, głos zabrała koordynatorka projektu, p. Kamila Buraś. Następnie, relację z udziału w projekcie zdali jego uczestnicy. Zaprezentowaliśmy przygotowane przez nich prezentacje i film.

Na miłych gości czekał poczęstunek przygotowany przez uczestników projektu – wybór włoskich makaronów oraz pyszna panna cotta na deser. Goście mogli również degustować włoską kawę przygotowaną przez profesjonalnego baristę, pana Waldemara Muchę.

Zwieńczeniem konferencji był wykład i warsztaty kulinarne prowadzone przez pana Krystiana Szymaniewicza, kucharza, który doświadczenie zawodowe zdobywał 
pracując w wielu włoskich restauracjach m.in. w regionie Abruzzo, Toskanii, Umbrii, w dwóch laboratoriach gastronomicznych w Rzymie, gdzie w 2008 roku otworzył własną pizzerią Angolo dell pizza. Od kilku lat szkoli adeptów włoskiej sztuki kulinarnej w ramach założonej przez siebie Buona Akademia Italiana. W warsztatach wzięło udział 20 uczniów, przedstawicieli wszystkich klas pierwszych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych naszej szkoły. Mamy nadzieję, że warsztaty zachęcą ich do ciągłego rozwoju zawodowego i udziału w zagranicznych stażach w przyszłości!

Dziękujemy organizatorom i uczniom za zaangażowanie. Nasi Goście byli pełni uznania dla Waszej pracy. Dziękujemy i gratulujemy. 


Zobacz

 

 

 

 

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.