Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie, co roku opuszcza ponad trzystu absolwentów, dostarczając gastronomii i hotelarstwu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Każdy z nich z dumą podkreśla, ze ukończył szkołę, w której poprzeczka wymagań w nauce i zachowaniu jest wysoko umieszczona. Nasi wychowankowie z szacunkiem wspominają znaną w środowisku szkołę zwaną popularnie "gastronomikiem" bądź "garami". Wykwalifikowana kadra nauczycieli pracuje nad tym, aby absolwent naszej szkoły był otwarty, uczciwy, odpowiedzialny, przygotowany do świadomej aktywności w dorosłym życiu. Szkoła kształci w specjalnościach:

Technikum

 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kelner
 • technik przemysłu mody

Branżowa Szkoła I stopnia / Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • kucharz
 • cukiernik

Baza szkoły do szkolenia ogólnego i zawodowego:

 • biblioteka z czytelnią wyposażona w 12 stanowisk komputerowych
 • pracownie: matematyczne, fizyczna, chemiczna, geograficzna, hotelarska, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta
 • dwie sale gimnastyczna
 • siłownia
 • cztery pracownie informatyczne i techniki pracy biurowej
 • internat

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się na warsztatach szkolnych, w stołówce internatu, hotelach, restauracjach o wysokim standardzie świadczonych usług. W okresie wakacji istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej w ośrodkach wypoczynkowych. Zespół Szkół Gospodarczych zlokalizowany jest w centrum Rzeszowa, w okolicy Hali Targowej i Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Można do nas dojechać autobusami 5, 6, 10, 12, 13, 37.


Krótka historia

1919 - w Rzeszowie rozpoczyna działalność Szkoła Przemysłowa Żeńska
1921 - przejęcie szkoły przez władze miejskie i Towarzystwo Szkoły Ludowej
1935 - przekształcenie szkoły w 3 - letnie Żeńskie Gimnazjum Krawieckie
1939 - zawieszenie działalności szkoły przez okupanta
1941 - zorganizowanie Żeńskiej Szkoły dla Krawczyń
1945 - reaktywowanie Gimnazjum Krawieckiego
1950 - utworzenie 2 - letniej Koedukacyjnej Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej
1952 - utworzenie 4 - letniego Technikum Gastronomicznego
1964 - utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
1965 - rozpoczęcie nauki w nowym budynku przy ul. Spytka Ligęzy 12
1976 - utworzenie wydziału zaocznego
1977 - zmiana nazwy na Zespół Szkół Gospodarczych
1980 - poszerzenie bazy lokalowej
1991 - powołanie Technikum Hotelarskiego
1994 - nadanie szkole imienia Mikołaja Spytka Ligęzy
1995 - powołanie nowego typu szkoły - Liceum Technicznego
1998 - nawiązanie współpracy międzynarodowej z Francja, Niemcami, Słowacja i Włochami
1999 - uroczyste obchody 80 - lecia szkoły
2001 - powstanie nowych kierunków kształcenia na podbudowie gimnazjum
2002 - nawiązanie współpracy z Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, rozpoczęcie staży młodzieży w Grecji
2004 - otwarcie nowej sali gimnastycznej
2006 - w naszej szkole odbył się pierwszy Europejski Konkurs Kulinarny
2006 - nawiązanie współpracy międzynarodowej z Ukrainą
2008 - powołanie nowego kierunku kształcenie: technik obsługi turystycznej
2008 - 2010 - budowa nowego budynku szkolnego
2010 - oddanie do użytku nowego budynku szkolnego
2010 - szkoła realizuje projekt Leonardo da Vinci „Uniwersalne kompetencje - trend i konieczność”
W dniu 13 czerwca 2011 r. w wypadku samochodowym zginął tragicznie dyrektor Marek Pikuła, w jego pogrzebie wzięło udział ponad tysiąc osób.
2011 - szkoła realizuje projekt "Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość" /1.07.2011-31.08.2013/
2012 - powołanie nowego kierunku kształcenia w Technikum nr 4: technik żywienia i usług gastronomicznych
2012 - szkoła uczestniczy w projekcie pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" /2012 -2015/, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, zrealizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
2013 - przywrócenie kierunku technik technologii odzieży (technik przemysłu mody)
2013 - szkoła zostaje członkiem Stowarzyszenia Klastra Edukacji Zawodowej i Technicznej w Rzeszowie
2013 - szkoła zostaje członkiem klastra Podkarpackie Smaki w Rzeszowie,
2013 - realizacja projektu Leonardo da Vinci "Mobilni zawodowo, otwarci na przyszłość"
2014 - uroczyste obchody 95 - lecia szkoły
2015 - powołanie nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 6: cukiernik
2015 - otwarcie nowego kierunku technik rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
2016 - szkoła zostaje członkiem Podkarpackiego Klastra Modowo – Odzieżowego „Osnowa”
2016 - w odpowiedzi na potrzeby uczniów i propozycję pracodawcy powstaje klasa patronacka w porozumieniu z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia"
2016 - wprowadzono reformę oświaty i nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 na Branżową Szkołę I Stopnia nr 6
2016 - szkoła realizuje projekt pn."Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2016 - szkoła jest gospodarzem XIV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Ho-Ga-Tur, realizowanej na zlecenie i ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki nt.: „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - aktywne włączanie pracodawców w proces kształcenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w świetle założeń nowej reformy szkolnictwa zawodowego”.
2016 - zaangażowanie nauczycieli i uczniów w promocję kierunku odzieżowego dało efekty nie tylko w zwiększonym naborze, ale też nauczyciele podnoszą prestiż kształcenia organizując w pierwszy Ogólnopolski Konkurs” Sztuka przeobrażeń”
2017-2019 -  szkoła była objęta projektem "Rzeszowskie szkoły otwarte na rynek pracy". Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Po modernizacji pomieszczeń przy sali gimnastycznej nr 1 udało się przenieść warsztaty szkolne w 2019 r. z odnajmowanych pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego 38 do budynków szkoły
2019 - otwarcie nowych kierunków: w Technikum nr 4 technik organizacji turystyki, technik usług kelnerskich, w Branżowej szkole I stopnia nr 6: kelner
2019 - obchody Jubileuszu 100 – lecia szkoły


Patron

  

Mikołaj Spytek Ligęza herbu Półkozic (ur. 1562 roku - zm. 1637 roku w Dąbrowie koło Tarnowa) – syn kasztelana wiślickiego Mikołaja Ligęzy i Elżbiety Jordanówny kasztelanki krakowskiej I voto Stanisławowej Bonerowej. W 1590 w wieku 28 lat został kasztelanem czchowskim. W 1592 otrzymał starostwa żydaczowskie i bieckie. W 1613 został kasztelanem żarnowskim, w 1614 starostą ropczyckim, a w 1619 kasztelanem sandomierskim. Trzykrotnie żonaty (z Zofią Rzeszowską, Elżbietą Kormanicką, Zofią Krasińską). Dzięki swojemu pierwszemu małżeństwu stał się właścicielem Rzeszowa i okolicznych wsi. Szybko pomnożył swój majątek, głównie na drodze wykupu włości od sióstr pierwszej żony. 

Włości
Mikołaj Spytek Ligęza dbał o swoje miejscowości m.in. fundując kościoły oraz szpitale i przytułki dla biednych i starców. W Rzeszowie ufundował klasztor oo. Bernardynów i szpital dla ubogich, w Głogowie natomiast kościół parafialny z dzwonnicą, szpital dla ubogich, oraz drewniany ratusz. Jedną z jego głównych inwestycji był zamek w Rzeszowie, który w pierwotnej formie powstał pod koniec XVI wieku, a następnie został gruntownie rozbudowany w 1620 w stylu Palazzo in fortezza. W latach 20. Ligęza ufortyfikował także okoliczne miejscowości budując szereg ziemno-drewnianych warowni m.in. w Mrowli, Świlczy, Krasnem i Malawie.

Działalność polityczna
Właściciel Rzeszowia miał spore ambicje polityczne. Uczestniczył w sejmach jako senator (zwłaszcza za panowania Zygmunta III Wazy), a wygłaszane przez niego mowy były uznawane przez współczesnych za godny naśladowania wzór[1]. Popierając interesy kolejnych władców Ligęza otrzymywał nominacje i przywileje dla swoich miast. Prawdopodobnie "w podziękowaniu" od władcy otrzymał Głogów, a także liczne wolności po wielkim pożarze Rzeszowa w 1594.

Działania zbrojne
Mikołaj Spytek Ligęza prowadził walki ze swoim sąsiadem i bratankiem Andrzejem Ligęzą, który dwukrotnie najechał Rzeszów (1603) paląc przedmieścia i zdobywając zamek. W odwecie Mikołaj złupił dobra krewniaka w Staroniwie i Zwięczycy. Konflikt wynikał prawdopodobnie ze sporu granicznego, a rozwiązany został dopiero wyrokiem sądu ziemskiego w Przeworsku, który wydał werdykt na korzyść Mikołaja.
Starosta sandomierski walczył także ze słynnym awanturnikiem z sąsiedniego Łańcuta, Stanisławem Stadnickim "Diabłem" (1600-1605) oraz jego synem Władysławem (1617-1619). W 1624 skutecznie obronił przeprawę przez Wisłok w Rzeszowie przed czambułem tatarskim.

Śmierć
Ligęza zmarł w Dąbrowie k. Tarnowa w sierpniu 1637 w wieku 75 lat. Wedle swego życzenia został pochowany pod progiem kościoła bernardynów w Rzeszowie. Swoją olbrzymią jak na owe czasy fortunę pozostawił dwóm córkom z małżeństwa z Zofią Krasińską - Pudencjanie i Konstancji. Pierwsza z nich otrzymała miasto Rzeszów i 39 wsi, druga natomiast 25 wsi. W rok później w efekcie wyroku Trybunału Koronnego zignorowano ostatnią wolę Ligęzy i cały jego majątek trafił w ręce Konstancji, a tym samym również jej męża Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.