Liczby są podzielone na zbiory liczbowe ułatwiające ich klasyfikację.

Zbiór liczb naturalnych (N): N = {1, 2, 3, 4, 5, …} lub N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, …}. Nie ma pełnej zgodności do tego, czy zero jest liczbą naturalną. W zadaniach egzaminacyjnych stosuje się np. zapis n ∈ N∪{0} (naturalne wraz z zerem).

Zbiór liczb całkowitych (C): zawiera zbiór liczb naturalnych i zbiór liczb do nich przeciwnych: C = {…-5,  -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …}.
Uwaga! Liczby całkowite, z uwagi na istniejący zbiór liczb zespolonych mogą być także oznaczane literą Z.

Zbiór liczb wymiernych (W) to liczby dające przedstawić się w postaci ułamka. Każdą liczbę całkowitą można zapisać w postaci ułamka, czyli liczby całkowite są także liczbami wymiernymi.

Zbiór liczb niewymiernych (NW)zawiera liczby, które nie dadzą zapisać się w postaci ułamków. Są to np. √2, √3, π.

Zbiór liczb rzeczywistych (R) tworzą liczby wymierne i liczby niewymierne.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.