Menu

Oferta

Internat zlokalizowany jest w centrum miasta, w pobliżu wielu szkół ponadgimnazjalnych oraz dworca PKS i PKP. Dysponuje miejscami dla uczniów spoza Rzeszowa.

Placówka posiada dobre warunki do zamieszkania i nauki. Wychowankom zapewnia się całodobową opiekę wychowawczą, którą sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Pobyt wychowanków rozpoczyna się w niedzielę od godziny 15.30 i trwa do piątku do godziny 21.00.

Oferujemy:

  • 177 miejsc mieszkalnych dla dziewcząt i chłopców (pokoje 3 i 4-osobowe),
  • niskie opłaty (dzienna stawka żywieniowa 14 zł + miesięczna opłata za zakwaterowanie 50 zł),
  • domowe, tanie i smaczne posiłki (śniadania, obiady, kolacje),
  • dobre warunki do nauki (świetlica, 3 pokoje cichej nauki),
  • bogaty program zajęć kulturalno – rozrywkowych (imprezy w internacie oraz wyjścia do galerii, filharmonii, kina, teatru),
  • możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w sekcjach i kołach,
  • bezpłatne korzystanie z sali gimnastycznej,
  • TV – satelitarną,
  • dostęp do czytelni i pracowni multimedialnej.

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich - technik stylista
kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu