• MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
 • URZAD MIASTA RZESZOWA ORGAN PROWADZĄCY
 • POWIAT RZESZOWSKI
 • PODKARPACKI URZAD WOJEWÓDZKI
 • KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE ORGAN NADZORUJĄCY
 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 • PARAFIA FARA
 • CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA WARSZAWA
 • OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna NR 2 w Rzeszowie
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
 • Centrum Leczenia  Uzależnień
 • Poradnia Karan 
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Rzeszowie, Kolbuszowej i  kuratorami uczniów
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Niedzielskiego 2

z uczelniami:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ul. Wincentego Pola 2
 • Uniwersytet Rzeszowski Aleja Rejtana 16c
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania   ul. Sucharskiego 2,
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji   Przemyśl ‐ Rzeszów  ul. Cegielniana 14
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Jasło
 • Wyższa Szkoła Zawodowa  Bydgoszcz

ze szkołami:

 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska 75
 • Zespół Szkół Nr 2, al. Rejtana 3
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4
 • Zespół Szkół Ekonomicznych,  ul. Hoffmanowej 13
 • Zespół Szkół Spożywczych, ul. Warszawska 20
 • III Liceum Ogólnokształcące, ul. Szopena 11
 • Zespół Szkół Muzycznych Nr 1,  ul. Szopena 32
 • Zespół Szkół Muzycznych Nr 2,  ul. Sobieskiego 15  
 • Zespół Szkół Przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • ZS nr 22
 • ZS Głogów Małopolski
 • Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Rzeszowie
 • Biorącymi udział w Europejskim Konkursie Kulinarnym
 • Biorącymi  udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej
 • Biorącymi udział w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce
 • Biorącymi udział w Sesji popularno-naukowej „ Żywność – nasz przyjaciel czy wróg”
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie

z instytucjami:

 • Samorządowe Rady Osiedli Śródmieście Północ i Śródmieście Południe w Rzeszowie
 • PCH AGRHURT S.A. w Rzeszowie
 • Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej w Krakowie
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej  w Bydgoszczy
 • Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Turystyce  w Łodzi
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła nr 1 w Rzeszowie
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci
 • „Rodzina Rodzin” Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
 • Centrum Krwiodawstwa
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Bożnicza 2
 • Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Słowackiego 24 V piętro, 35-060 Rzeszów
 • Izba Skarbowa w Rzeszowie Rzeszów, ul. Geodetów 1
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Rzeszów ul. Mochnackiego 4, tel. 17 852 33 03
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Rzeszów ul. Mochnackiego 4
 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30, tel. 17 852 24 00
 • Komenda Miejska Policji w Rzeszowie ul. Jagiellońska 13, tel. 17 853 70 29 
 • Straż Miejska ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów tel. 986 (bezpłatny - alarmowy), 17 87 54 670
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie35-016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 4a
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów tel. 17 71 72 000 
 • Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Rzeszów ul. Zamkowa 8, tel. 17 85 28 124 
 • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna Rzeszów, ul. Grunwaldzka 2
 • Powiatowy Urząd Pracy Rzeszów, ul. Partyzantów 1atel. 17 862 30 62 
 • Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie35-078 Rzeszów, Hetmańska 45dtel. 17 50 61 200
 • Sąd Okręgowy w Rzeszowie Plac Śreniawitów 3tel. 17 875 62 00
 • Sąd Rejonowy w Rzeszowi ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów tel. 715 24 41
 • Urząd Dozoru Technicznego Rzeszów, ul. Wita Stwosza 49tel. 17 863 12 21
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13tel. 17 853 52 17
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 20tel. 17 850 92 00
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12tel. 17 852 32 01
 • Młodzieżowy Dom Kultury al. Piłsudskiego 25 35-074 Rzeszów
 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej ul. Sokoła 7/935-010 Rzeszów
 • Teatr Maska w Rzeszowie ul. Mickiewicza 1335-064 Rzeszów
 • Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jana III Sobieskiego 35 - 002 Rzeszów
 • Muzeum Okręgowe ul. 3 Maja 1935-030 Rzeszów
 • Muzeum Historii Miasta Rzeszowa Rynek 1235-030 Rzeszów
 • Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie ul. Chopina 35-959
 • Radio Rzeszów
 • Katolickie Radio VIA
 • S.P. „Oświata”, ul. Piłsudskiego 31
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul Piłsudskiego
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
 • Bistro serwis
 • Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego Stowarzyszenia NT Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

portale edukacyjne:

 • KOWEZiU
 • Edu.com
 • Interklasa

serwisy popularno-naukowe:

 • edulandia.pl
 • matura.pl
 • uczelnie.edu.pl
 • wiw.pl

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.