Harmonogram egzaminów

Egzamin zawodowy Część praktyczna „d”, 9.01.2024 godz. 900 (wtorek) czas trwania – 120 / 150 / 180 minut [+30 minut]

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1.         

016

67

 

150 min

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

5 AS – 23 zdających

5 BS – 27 zdających

5 CS – 10 zdających

ABSOLWENCI – 6 zdających

T.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  1 zdający

2.        

24

21

180 min

HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych

3 DS – 21 zdających

3.        

001

7

180 min

HGT.07 – Przygotowanie imprez i usług turystycznych

5 FS – 7 zdających

4.        

23

7

150 min

HGT.11  - Organizacja usług gastronomicznych

5 DS – 7 zdających

5.        

115

18

120 min

MOD.11  - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 5 ES – 17 zdających

PP – 1 zdający

6.        

002

8

150 min

HGT.03 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

PP – 8 zdających

 

Egzamin zawodowy Część praktyczna „d” , 9.01.2024 godz. 1300 (wtorek) czas trwania – 150 minut [+30 minut]

Lp.

Sala

L. ucz

Klasy

1.         

118

18

HGT.08 – Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

5 FS – 18 zdających

2.        

102

18

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

5 DS – 18 zdających

3.        

108

15

HGT.06 – Realizacja usług w recepcji

5 CS – 15 zdających

 

Egzamin zawodowy Część pisemna 10.01.2024 godz. 830 (środa) czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

13

 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS [numery w dzienniku: 1-13]

2

50

16

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS [numery w dzienniku: 14-19, 21-29]

3

51

14

 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS [numery w dzienniku: 1-8, 10-15]

4

117

15

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS [numery w dzienniku: 16-30]

5

204

10

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS [numery w dzienniku: 31-32]

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 3 DS [numery w dzienniku: 1-8]

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna 10.01.2024 godz. 1100 (środa) czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

13

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 3 DS [numery w dzienniku: 9-21]

2

50

15

HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 3 DS [numery w dzienniku: 22-24]

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 5 AS [numery w dzienniku: 1-12]

3

51

16

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 5 AS [numery w dzienniku: 13-23]

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 5 BS [numery w dzienniku: 1-4]

MOD.03 – 4 ES [numery w dzienniku: 1]

4

117

15

 

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 5 BS [numery w dzienniku: 5-19]

5

204

10

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 5 BS [numery w dzienniku: 20-27]

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 5 CS [numery w dzienniku: 2-3]

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna 10.01.2024 godz. 1330 (środa) czas trwania – 60 minut + [30 min]

p.

Sala

L. ucz.

Klasy

1

46

13

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 5 CS

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 5 CS [numery w dzienniku: 1, 4-15]

2

50

16

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 5 CS [numery w dzienniku: 16-25]

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 5 DS [numery w dzienniku: 1-6]

3

51

16

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 5 DS

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych 5 DS  [numery w dzienniku: 6-20]

PP - HGT.02 – 2 zdających

4

117

15

 

HGT.06 Realizacja usług w recepcji 5 DS

HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych 5 DS  [numery w dzienniku: 21-25]

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 5 ES  [numery w dzienniku: 1-10]

5

204

10

MOD.11 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

5 ES [numery w dzienniku: 11-15, 17]

HGT.08 – Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

5 FS [numery w dzienniku: 1-3]

PP - HGT.01 – 1 zdający - absolwent

 

Egzamin zawodowy - Część pisemna 11.01.2024 godz. 830 (czwartek) czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

Sala

L. ucz.

Klasy

1.

50

15

HGT.08 – Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

5 FS [numery w dzienniku: 4-18]

2.

51

1

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS [9]

 

Egzamin zawodowy - Część praktyczna „w”,11.01.2024 (czwartek)

Godz.8:00                    Technik usług kelnerskich       HGT.01 – 120 min

Sala

Klasa                   

212 (3)

513102

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 3 DS

Numery w dzienniku: [12], [13], [14]

 

Godz.8:00                           TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

201 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Numery w dzienniku: [1], [3], [6], [7], [14], [17]

213 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Numery w dzienniku: [4], [12], [19], [21], [27], [28]

 

Godz.12:00              TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

201 (6)

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Numery w dzienniku: [22], [23], [25], [26], [29], [30]

212 (5)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Numery w dzienniku: [18], [2], [3], [5], [6]

213 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Numery w dzienniku: [14], [15], [17], [20], [21], [22]

 

Godz. 16.00             TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

201 (5)

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Numery w dzienniku: [2], [5], [8], [9], [10], [11]

212 (5)

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 AS

Numery w dzienniku: [13], [15], [16], [18], [24]

213 (5)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Numery w dzienniku: [1], [7], [10], [12], [19], [27]

 

Egzamin zawodowy - Część praktyczna „w”, 12.01.2023 (piątek)

Godz.8:00                           TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

212 (4)

 

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Numery w dzienniku: [23], [24], [25], [26]

213 (6)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Numery w dzienniku: [4], [8], [9], [11], [13], [16]

 

Godz.12:00              TŻiUG           HGT.02 – 120 min

Sala

Klasa                   

213 (5)

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 BS

Numery w dzienniku: [28], [29], [30], [31], [32]


Materiały i przybory pomocnicze

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 6 grudnia 2023 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu zawodowego

w sesji zima 2024

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego

w sesji zima 2024 r.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Oznaczenie kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

HGT.03

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.06

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.07

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.08

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.11

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

HGT.12

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

MOD.11

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2024

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.