Egzamin zawodowy - Część praktyczna „d”

7.06.2021 godz. 9.00

czas trwania – 150 minut [+30 minut]  

Lp.

sala

L. ucz

Klasy

Numery w dzienniku

1

24

17

2 EG Technik hotelarstwa

2-7, 9-19

2

18

10

2 EG Technik hotelarstwa

20-29

3

23

1

2 EG Technik hotelarstwa

1

4

22

1

2 EG Technik hotelarstwa

8

5

016

29

2 FG Technik hotelarstwa

1-5, 7-31

6

001

1

2 FG Technik hotelarstwa

6

 

czas trwania – 180 minut [+30 minut]

Lp.

sala

L. ucz

Klasy

Numery w dzienniku

7

64

15

2 HG Technik organizacji turystyki

1-15

8

19

10

2 HG Technik organizacji turystyki

16-25

Egzamin zawodowy - Część pisemna

8.06.2021 godz. 8.00

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

sala

L. ucz.

Klasy

Numery w dzienniku

1

50

9

2 EG Technik hotelarstwa

2-7, 9-11

2

51

10

2 EG Technik hotelarstwa

12-21

3

46

8

2 EG Technik hotelarstwa

22-29

4

117

1

2 EG Technik hotelarstwa

1

5

204

1

2 EG Technik hotelarstwa

8

8.06.2021 godz. 10.30

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

sala

L. ucz.

Klasy

Numery w dzienniku

1

50

10

2 FG Technik hotelarstwa

1-5, 7-11

2

51

10

2 FG Technik hotelarstwa

12-19, 21-22

3

46

9

2 FG Technik hotelarstwa

23-31

4

117

10

2 HG Technik organizacji turystyki

1-10

5

204

1

2 FG Technik hotelarstwa

6

8.06.2021 godz. 13.00

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Lp.

sala

L. ucz.

Klasy

Numery w dzienniku

1

50

10

2 HG Technik organizacji turystyki

11-20

2

51

10

2 DG Technik usług kelnerskich

2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20, 21

3

46

7

2 HG Technik organizacji turystyki

2 DG Technik usług kelnerskich

21-25

23, 24

Część praktyczna „w”

11.06.2021 r. piątek, godz.8.00

2 DG Technik usług kelnerskich                  

Sala

Klasa 2 DG

Numery w dzienniku

212

HGT.01 – Wykonywanie usług kelnerskich

2, 3, 5, 6, 7, 8

Godz. 12.00

Sala

Klasa 2 DG

Zespół

212

HGT.01 – Wykonywanie usług kelnerskich

11, 19, 20, 21, 23, 24


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część praktyczna „d”

21.06.2021 godz. 9.00

czas trwania – 150 minut [+30 minut]

Sala

L. ucz

Zawód

Klasy

016

9

Technik hotelarstwa

TG.12 – Planowanie i realizacja usług w recepcji

[5 osób]

Technik organizacji turystyki

TG.14 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych [4 osoby]

 

4 ET, 4 FT

 

 

3 GT

50

1

Technik hotelarstwa

TG.12 – Planowanie i realizacja usług w recepcji

[1 osoba]

3 FT

Część praktyczna „d”

21.06.2021 godz. 13.00

czas trwania – 150 minut [+30 minut]

Sala

L. ucz

Zawód

Klasy

108

3

Technik hotelarstwa

TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie [2 osoby]

Technik organizacji turystyki

TG.15 – Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych [1 osoba]

 

4 ET

 

 

 

4 DT

002

 

8

Kelner

TG.11 – Organizacja usług gastronomicznych

[2 osoby]

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych [6 osób]

 

4 FT

 

 

4 AT, 4 BT, 4 CT

114

 

3

311941 Technik przemysłu mody

AU.42 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych [3 osoby]

 

4 ET

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna

22.06.2021 godz. 10.00

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Sala

L. ucz.

Zawód

Klasy

016

17

 

19

[36]

3 AS    Kucharz

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

3 AS    Cukiernik

TG.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych

 

3 AS

64

14

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów [8 osób] 

Technik przemysłu mody

AU.14 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych [5 osób]

3 AT

3 BT

3 CT

3 DT

3 ET

18

 

1

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów [1 osoba] 

 

3 AT

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna

22.06.2021 godz. 12.00

czas trwania – 60 minut + [30 min]

Sala

L. ucz.

Zawód

Klasy

24

13

Technik hotelarstwa

TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie [3 osoby]

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.16 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych [10 osób]

 

4 ET, 4 FT

 

4 AT

4 BT

4 CT

Część praktyczna „w” – 29.06.2021 r. wtorek, godz.8.00

Sala

Kwalifikacja

Klasa

Numer w dzienniku

201

TG.04

3 AS

2, 4, 7, 23, 28

212

TG.04

3 AS

8, 10, 13, 14, 15

213

TG.07

3 AS

1, 3, 5, 25, 27, 34

 Godz. 12.00

Sala

Kwalifikacja

Klasa

Numer w dzienniku

201

TG.04

3 AS

17, 22, 24, 26

212

TG.04

3 AS

29, 31, 33, 35

213

TG.07

3 AS

6, 9, 11, 12, 16, 30

 Godz. 16.00

Sala

Kwalifikacja

Klasa

Numer w dzienniku

212

TG.07

3 CT, 3 DT, 3 BT

---

213

TG.07

3 AS

18, 19, 20, 21, 32

Część praktyczna „w” - 29.06.2021 r. wtorek, godz.9.00

Sala

Kwalifikacja

Klasa

Numer w dzienniku

114

AU.14

3 ET

2, 4, 10, 11, 17

Godz.15.00

Sala

Kwalifikacja

Klasa

Numer w dzienniku

114

AU.14

3 ET

24, 26, 28, 29


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 7 maja 2021 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 - Formuła 2017

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Formuła 2017

Oznaczenie kwalifikacji i nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.11 Organizacja usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 7 maja 2021 r.  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający  w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 - Formuła 2019

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Formuła 2019

Oznaczenie kwalifikacji i nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

HGT.03

kalkulator prosty*

HGT.07

kalkulator prosty*

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2021

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.