Menu

E-dziennik

Partnerzy

 
  

    

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Szczęśliwy numerek

22.01.2018 - 26.01.2018

Poniedziałek  ... 15   28
Wtorek   10   22
Środa   06   16
Czwartek   03   26
Piątek   17   29

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu