Menu

Elektroniczny punkt naboru

Dziennik elektroniczny

Partnerzy

 
  

    

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Szczęśliwy numerek

16.04.2018 - 20.04.2018

Poniedziałek  ... 09   31
Wtorek   10   34
Środa   04   32
Czwartek   11   21
Piątek   27   33

technik hotelarstwa - technik obsługi turystycznej - technik żywienia i usług gastronomicznych - kelner - technik przemysłu mody - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu