Menu

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna zaprasza swoich czytelników w następujących godzinach:
Poniedziałek - Piątek
7.00 -15.15


Czytelnia Multimedialna zaprasza codziennie w godzinach:
Poniedziałek - Piątek
9.00 -15.00


Głównym źródłem informacji w bibliotece są:

 • katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy literatury pięknej, popularnonaukowej, księgozbioru podręcznego
 • katalogi w systemie MOL: alfabetyczny, przedmiotowy i UKD
 • teczki tematyczne
 • kartoteka zagadnieniowa czasopism

Posiadamy dobre warunki lokalowe: czytelnię multimedialną, wypożyczalnię, pokój opracowania zbiorów, studio video.


W bibliotece pracują wykwalifikowani nauczyciele - bibliotekarze:

 • mgr Barłowska Maria - kustosz bibliotekarstwa, nauczyciel j. polskiego i Wiedzy o kulturze, koordynator pracy biblioteki, opiekun wypożyczalni. ekspert od opisu bibliograficznego
 • mgr Bełch Małgorzata - mgr pedagogiki, bibliotekarz dyplomowany, opiekun Samorządu Uczniowskiego od 1996 r., opiekun studia audio - video
 • mgr Zięba Agnieszka - mgr teologii, bibliotekarz dyplomowany, opiekun Koła Poszukiwaczy Informacji, opiekun czytelni multimedialnej

Krótka historia

W 1919 r. została powołana do życia w Rzeszowie Prywatna Szkoła Przemysłowa Żeńska. Stała się ona zalążkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Gospodarczych. Niestety niewielka ilość dokumentów dotyczących początków szkoły w zasobach archiwalnych Wojewódzkiego Archiwum Państwowego oraz w zbiorach archiwum szkolnego spowodowała, że obraz tego okresu historii jest niestety niepełny i zawiera braki. Szkoła przeżywała ogromne trudności lokalowe, wielokrotnie zmieniano miejsce nauki.

Biblioteka Zespołu Szkół Gospodarczych powstała w 1950 roku z połączenia księgozbiorów: żeńskiego Gimnazjum Krawieckiego i Państwowej Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej. Pieczęcie na kartach najstarszych książek mówią o kolejnych reorganizacjach szkoły i przeobrażeniach naszej biblioteki. Początkowo biblioteka posiadała 2 pomieszczenia, gdzie znajdowała się wypożyczalnia i pokój do opracowywania zbiorów, w którym stał stolik służący jako czytelnia.

W roku szkolnym 1986/1987 został zorganizowany dział audiowizualny. Zgromadzony tu sprzęt służył do wykorzystywania w czasie zajęć dydaktycznych (kamera, odtwarzacze i magnetowidy).

Największe przeobrażenie biblioteka przeżyła w latach 1992 – 1996, kiedy powstało Technikum Hotelarskie oraz Liceum Techniczne. Księgozbiór został wzbogacony o książki z dziedziny hotelarstwa, turystyki oraz geografii. Młodzież miała szeroki dostęp do potrzebnych jej źródeł informacji, a biblioteka była czynna do późnych godzin wieczornych. W pracy bibliotekarzom pomagała młodzież tworząca aktyw biblioteczny. O nowościach wydawniczych i ciekawych pozycjach godnych przeczytania uczniowie i nauczyciele byli i są informowani poprzez radiowęzeł szkolny, wystawki i gazetki.

Od 1993 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki zakupując program Biblioteka Szkolna - MOL. Było to zasługą ówczesnego dyrektora szkoły mgr Rafała Katy i bibliotekarek - Marty Adamczyk i Marii Barłowskiej . Obecnie zbiory są całkowicie skomputeryzowane. Wypożyczenia odbywają się za pomocą programu komputerowego MOL Optivum.

Dzięki staraniom pani dyrektor mgr Marii Kalinowskiej i Rady Rodziców w roku szkolnym 2001/2002 rozpoczęła działalność czytelnia multimedialna. Początkowo było w niej 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, co ogromnie poszerzyło możliwości korzystania z nowoczesnej i aktualnej informacji, oraz 12 stanowisk do pracy cichej z książką. Bogaty księgozbiór podręczny, encyklopedie multimedialne, pozwalają młodzieży dobrze przygotować się do zajęć lekcyjnych.

W 2005 roku w ramach akcji MENiS nasza biblioteka otrzymała tzw. "pracownię medialną" w postaci 4 nowoczesnych komputerów, z nowoczesnym oprogramowaniem oraz drukarkę i skaner. W sierpniu 2006 r. otrzymaliśmy jeszcze dodatkowo 4 komputery wraz z osprzętem. Unowocześnienie biblioteki pozwoliło ją przekształcić w Centrum Multimedialne a liczba Zwiedzających powoduje, że możemy ją nazwać „Sercem Szkoły”.

Od 2006 roku wraz z koleżankami i kolegami uczącymi języków obcych w naszej szkole corocznie organizujemy konkurs walentynkowy „Najpiękniejsze wiersze miłosne świata”.

Członkowie Koła Poszukiwaczy Informacji brali udział w projektach zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 • Literacki Atlas Polski
 • Etnolog
 • Człowiek, kapłan, humanista – ojciec Cherubin Pająk
 • gry internetowe „Masz wiadomość” oraz „Etno Bingo”

Od 2007 roku wspierając nauczycieli języka polskiego i uczniów przygotowujących się do matury ustnej opracowałyśmy regulamin i prowadzimy Konkurs Krasomówczy.

Zespół Szkół Gospodarczych należy do grona szkół promujących zdrowie. Biblioteka włączyła się do tych działań w 2009 roku, organizując wspólnie z nauczycielami przedmiotów gastronomicznych Dzień Wegetarianizmu. Jest on związany z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który jest świętowany od 2005 roku.

Od 2012 roku rozpoczęliśmy cykliczną współpracę w ramach korelacji między przedmiotowej z nauczycielami j. polskiego oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych i pracodawcami. W ramach tej współpracy zostały przygotowane projekty:

 • Literacka kuchnia
 • Tydzień chleba na zakwasie i zdrowego stylu życia
 • Wielkanoc w literaturze i sztuce
 • Regionalny kocioł

Od lat współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Rzeszowie, nasi uczniowie biorą udział w Konkursie Pięknego Czytania, w styczniu 2015 roku zostały zorganizowane „Ogólnopolskie wybory książek” w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka cyklicznie redaguje i uaktualnia wystawy w różnych miejscach szkoły. Związane są one z rocznicami : świąt narodowych, urodzin i śmierci znanych pisarzy i poetów, nowościami zakupionymi do biblioteki oraz ze świętami nietypowymi np. Dzień Bezpiecznego Internetu, Światowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Turystyki, Dzień Czekolady i inne.
W 2017 roku otrzymaliśmy dotację w ramach programu rozwoju czytelnictwa, dzięki czemu nasza biblioteka wzbogaciła się o 330 nowych książek – biografii, powieści obyczajowych, historycznych, sensacyjnych, podróżniczych.

Zapraszamy do wypożyczania. Każdy znajdzie coś dla siebie :)

W najbliższym czasie

17 lutego 2020
Konferencja plenarna.

27 lutego 2020
VIII Salon Edukacji dla uczniów szkół podstawowych.

Biblioteka szkolna

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu