Zawód: 751204

Piekarz jest osobą odpowiedzialną za organizację procesu i wykonawstwo wypieku chleba oraz – coraz częściej – za produkcję galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez klientów. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy też przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Rozrost końcowy uformowanego ciasta odbywa się w komorach rozrostowych lub w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane z zachowaniem zasad technologicznych. Pieczywo po wypieku trafia do magazynu wyrobów gotowych a następnie do punktów sprzedaży.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania czynności związanych z magazynowaniem surowców piekarskich,
 • sporządzania dokumentacji magazynowej,
 • obsługi urządzeń, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynie
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich, przygotowania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządzania półproduktów piekarskich oraz gotowych wyrobów piekarskich,
 • przeprowadzania rozrostu pieczywa,
 • kształtowania wyrobów piekarskich i ich wypieku,
 • przygotowania pieczywa do dystrybucji.
 • wykonywanie ciast z różnych rodzajów mąk i ziaren
 • wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast i kształtowaniem kęsów
 • prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa
 • wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania wielkości i asortymentu produkcji, transportu,
 • przygotowania surowców, czynności przed i po wypieku pieczywa
 • przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może podejmować pracę w zakładach piekarskich, rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa. Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

Egzamin z kwalifikacji SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

Produkcja wyrobów piekarskich odbywa się w trzeciej klasie. Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie piekarz, a następnie po ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie piekarz, który jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2023

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.