Terminy naboru

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.05.2023 08:00 16.06.2023 15:00 Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z WYŁĄCZENIEM szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
15.05.2023 08:00 31.05.2023 15:00 Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów, w których obowiązują Sprawdziany Uzdolnień Kierunkowych

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych
01.06.2023 08:00 16.06.2023 15:00 Przeprowadzenie Sprawdzianów Uzdolnień Kierunkowych (w tym prób sprawności fizycznej w oddziałach: sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego)

I termin: 1.06. - 16.06. II termin: do 4.07. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach szkół, które prowadzą takie oddziały. Wyniki dla I terminu zostaną ogłoszone do 20 czerwca 2023 (II termin: do 7 lipca) w szkole, w której kandydat do nich przystąpił (będą dostępne również w systemie rekrutacji).
23.06.2023 09:00 10.07.2023 15:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
17.07.2023 12:00   Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
17.07.2023 12:00 21.07.2023 15:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Przedłożenie w szkole kwalifikacji oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
24.07.2023 12:00   Publikacja list przyjętych

© Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie ⋅ 1919 - 2023

Prywatność
Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. wyłączając możliwość ich przechowywania na urządzeniu użytkownika lub określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.