Menu

Narodowe Czytanie 2020 w ZSG

W dniach od 3 do 7 września w Zespole Szkół Gospodarczych miała miejsce dziewiąta już edycja Narodowego Czytania. W tym roku nauczyciele i uczniowie czytali fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego pt. Balladyna. Czytanie dzieła odbywało się w klasach, jak i na świeżym powietrzu w ogrodach szkolnych. Wybrane sceny zostały zaprezentowane również całej społeczności szkolnej. Uczniowie z klasy 2 bg oraz p. Irena Bialic odczytali fragmenty dzieła korzystając ze szkolnego radiowęzła.

Obchodom Narodowego Czytania towarzyszyła wystawa dzieł J. Słowackiego i przygotowana pamiątkowa tablica upamiętniająca to wydarzenie. Akcja „Narodowe Czytanie” jest organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Jej celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Zapraszamy do galerii.

Dziennik elektroniczny

Office 365

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 19.10.2020

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu