Menu

Początek roku szkolnego

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Od 1 września 2020 r. szkoła rozpoczyna tradycyjną formę kształcenia. co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i obiektach należących do placówki. Edukacja szkolna odbywać się będzie zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły i  opublikowanym w dzienniku elektronicznym. Na naszej stronie znajdziecie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły zmieniane na bieżąco zależnie od pojawiających się komunikatów GIS, MZ,MEN.
W placówce będzie obowiązywać wewnętrzny regulamin i procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii dostępne na stronie szkoły, opracowane z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz wytycznych GIS, MZ i MEN.
Prosimy Rodziców, Uczniów o zapoznanie się i stosowanie w praktyce, bo tylko takie zachowanie zapewni nam stacjonarną bezpieczną pracę w roku szkolnym 2020/21.

Drodzy Uczniowie
Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na konieczność dostosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej tegoroczne rozpoczęcie zostanie przeprowadzone w dwóch turach i wg załączonego programu.
UWAGA! W budynku szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcja rąk.

Dziennik elektroniczny

Office 365

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 19.10.2020

Poniedziałek  ... --   --
Wtorek   --   --
Środa   --   --
Czwartek   --   --
Piątek   --   --

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu