Menu

Spotkanie z Rodzicami

Zapraszamy Państwa Rodziców na spotkanie z wychowawcami klas i nauczycielami w czwartek 13 lutego 2020 r. w godzinach 16.00 – 18.00.

  • godz. 16.00 – podsumowanie I semestru – spotkanie Rodziców z dyrekcją szkoły, kierownikiem szkolenia praktycznego, kierownikiem warsztatów szkolnych, pedagogiem – aula.
  • godz. 16.30 – spotkania Rodziców z wychowawcami wg. harmonogramu.
  • godz. 17.45 – spotkanie Rady Rodziców w auli.

W programie "wywiadówki":

  1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2019/2020.
  2. Przekazanie informacji o frekwencji, ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 z zajęć edukacyjnych oraz ocen z zachowania.
  3. Przekazanie informacji o sukcesach uczniów w olimpiadach, konkursach, wolontariacie.
  4. Przekazanie informacji o ciekawych wydarzeniach w szkole.
  5. Przekazanie informacji o prowadzeniu na terenie szkoły zajęć profilaktyczno - wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień, zapobiegania agresji i przemocy, bezpiecznego korzystania z komputera i mediów społecznościowych, wspierania osobistego rozwoju uczniów.
  6. Sprawy różne.

W najbliższym czasie

Dzień Kawy
29 września 2020

Salon maturzystów
17  - 30 września 2020

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 28.09.2020 do 02.10.2020

Poniedziałek  ... 28   31
Wtorek   08   22
Środa   29   26
Czwartek   17   10
Piątek   24   33

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu