Menu

Czynienie dobra

Na corocznym spotkaniu opłatkowym w dniu 31.01.2020 r. spotkali się członkowie rzeszowskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość zaszczycił ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba. Prowadził ją major Stefan Michalczak, żołnierz AK. Uczestnicy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Wydarzenie było również okazją do wzajemnych podziękowań oraz czasem refleksji i zadumy. Nie zabrakło wzruszających momentów i chwili ciszy, którą zgromadzeni uczcili pamięć bohaterów poległych w walce o Ojczyznę. Od wielu lat nasi uczniowie pomagają w organizacji dorocznych spotkań opłatkowych Żołnierzy Armii Krajowej. Podczas uroczystości śpiewano kolędy oraz wspominano dawną trudną walkę o Niepodległość Ojczyzny. Dzięki temu młodzież mogła poznać prawdziwą historię. Minutą ciszy uczczono pamięć członków AK, którzy odeszli na wieczną wartę.

Profesjonalna obsługa uczniów naszej szkoły zauważył major S. Michalczak. Podziękował młodzieży za piękną postawę czynienia dobra. .Uroczystość opłatkową obsługiwali uczniowie z klasy 3AT, 3FT, 4ET (9 osób) pod opieką D. Socha. Dziękujemy za lekcję patriotyzmu i miłości ojczyzny i mamy nadzieję na dalsze spotkania. Zapraszamy do galerii.

W najbliższym czasie

Dzień Kawy
29 września 2020

Salon maturzystów
17  - 30 września 2020

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 28.09.2020 do 02.10.2020

Poniedziałek  ... 28   31
Wtorek   08   22
Środa   29   26
Czwartek   17   10
Piątek   24   33

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu