Menu

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 4 lutego 2020 roku nasz uczeń Gabriel Data z klasy 4ET otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty - Pani Małgorzaty Rauch, dyplom Stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Został on wręczony na oficjalnej uroczystości, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury przy ul. Stefana Okrzei 7 w Rzeszowie. Na tym wyjątkowym wydarzeniu zebrali się liczni goście, uczniowie i rodzice, nauczyciele i władze miasta, a także reprezentujący naszą szkołę stypendysta wraz z wychowawcą, panią Danutą Sochą.

Uroczystość, prowadzący rozpoczęli od przywitania zebranych osób, a głos zabrała pani Wojewoda - Ewa Leniart. Podkreśliła ona jak ważne jest dla młodego człowieka stawianie sobie celów, systematyczna praca i prawdziwe zaangażowanie we wszystko czym się zajmujemy. Następnie głos zabrała Pani Kurator Województwa Podkarpackiego - Małgorzata Rauch. Zwróciła ona uwagę na to, jak istotni w procesie wychowania i kształcenia młodego człowieka, są jego rodzice oraz nauczyciele, których spotyka na swojej życiowej drodze. Uroczystość uświetniły występy taneczne szkoły tańca z Boguchwały oraz koncert akordeonowy uczniów szkoły muzycznej z Sanoka. 

Naszemu uczniowi - Gabrielowi Dacie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy do galerii.

W najbliższym czasie

Dzień Kawy
29 września 2020

Salon maturzystów
17  - 30 września 2020

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 28.09.2020 do 02.10.2020

Poniedziałek  ... 28   31
Wtorek   08   22
Środa   29   26
Czwartek   17   10
Piątek   24   33

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu