Menu

Nasi uczniowie w finale olimpiady

7 stycznia 2020 w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbył się II Etap VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży. Po raz kolejny uczniowie klas odzieżowych reprezentowali naszą szkołę. Do III – centralnego etapu olimpiady zakwalifikowali się: Gabriel Data z klasy 4ET, Kamil Ochałek z klasy 3ET, Blanka Hałoń, Anna Kusy oraz Piotr Powroźnik z klasy 2ET. Do testu przystąpiło 107 uczestników z 14 szkół odzieżowych z Polski południowej, a do kolejnego etapu zakwalifikowały się 32 osoby.

To duży sukces naszych uczniów, jednak przed nimi jeszcze dużo pracy, aby mogli uzyskać tytuł finalisty bądź laureata olimpiady. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w pogłębianiu wiedzy!

W najbliższym czasie

Dzień Kawy
29 września 2020

Salon maturzystów
17  - 30 września 2020

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 28.09.2020 do 02.10.2020

Poniedziałek  ... 28   31
Wtorek   08   22
Środa   29   26
Czwartek   17   10
Piątek   24   33

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu