Menu

Spotkanie noworoczne emerytowanych nauczycieli

7 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie noworoczne emerytowanych nauczycieli przygotowała kl. 2BT i 2ET, obsługiwali uczniowie z kl. 2BT Ewelina Chudzik, z kl. 2CT Roman Kalinin, Arleta Kłak, z kl. 2FT Żaneta Gołąb, Martyna Łania, Maksymilian Rzepka, z kl. 3FT Bartłomiej Bobowski, Katarzyna Jamrozik, Magdalena Jasińska, pod opieką mgr inż. Beaty Łuka, oraz mgr inż. Danuty Richert.

Zapraszamy do galerii.

W najbliższym czasie

17 lutego 2020
Konferencja plenarna.

27 lutego 2020
VIII Salon Edukacji dla uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.02.2020 - 21.02.2020

Poniedziałek  ... 31   15
Wtorek   19   12
Środa   30   09
Czwartek   08   17
Piątek   20   02

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu