Menu

Konkursy

Koduj z Gigantami
Zapraszamy uczniów do zapisów na bezpłatne warsztaty "Koduj z Gigantami" na stronie, którą znajdziesz tutaj.


Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA i Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA PLUS
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA i Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEO-PLANETA PLUS. Dokumenty zgłoszeniowe (również dodatkowe zgłoszenia) można teraz wysyłać (e-mailem bądź fax'em) do dnia 31 stycznia 2020. Zgłoszenia przyjmuje Pani Agnieszka Wośko.

W najbliższym czasie

17 lutego 2020
Konferencja plenarna.

27 lutego 2020
VIII Salon Edukacji dla uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.02.2020 - 21.02.2020

Poniedziałek  ... 31   15
Wtorek   19   12
Środa   30   09
Czwartek   08   17
Piątek   20   02

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu