Menu

Konkursy

Koduj z Gigantami
Zapraszamy uczniów do zapisów na bezpłatne warsztaty "Koduj z Gigantami" na stronie, którą znajdziesz tutaj.


Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA i Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA PLUS
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA i Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym GEO-PLANETA PLUS. Dokumenty zgłoszeniowe (również dodatkowe zgłoszenia) można teraz wysyłać (e-mailem bądź fax'em) do dnia 31 stycznia 2020. Zgłoszenia przyjmuje Pani Agnieszka Wośko.

W najbliższym czasie

Dzień Kawy
29 września 2020

Salon maturzystów
17  - 30 września 2020

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 28.09.2020 do 02.10.2020

Poniedziałek  ... 28   31
Wtorek   08   22
Środa   29   26
Czwartek   17   10
Piątek   24   33

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu