Menu

Konkurs Literacki

II Wojewódzki Konkurs Literacki „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”
Zachęcamy uczniów do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”. Tematem konkursu jest upamiętnienie wydarzeń, opowiadających o heroicznej walce Polaków w antykomunistycznym podziemiu w granicach administracyjnych dzisiejszego województwa podkarpackiego, i uczczenie zamęczonych przez oprawców lokalnych patriotów, którzy nie dali za wygraną i czynnie angażowali się w walkę o niepodległą Polskę. Udział w konkursie literackim, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 3 marca 2020 roku podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w gminie Rymanów, będzie najpiękniejszym wyrazem hołdu oddanego poległym.

Konkurs swym patronatem objęła Pani Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty. Zgłoszenia przyjmuje Pani Beata Kaczmarska.

W najbliższym czasie

Dzień Kawy
29 września 2020

Salon maturzystów
17  - 30 września 2020

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 28.09.2020 do 02.10.2020

Poniedziałek  ... 28   31
Wtorek   08   22
Środa   29   26
Czwartek   17   10
Piątek   24   33

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu