Menu

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Zdający zgłaszają się na godzinę przed egzaminem z dowodem tożsamości. Dokładny harmonogram, także dotyczący dni 14 i 15 stycznia oraz informację o przyborach znajdziesz w dziale Dla ucznia / Egzaminy, pomoce, terminy.

Czwartek 09. 01.2020– część praktyczna godz. 9.00
TG12 - sala 44 - 3FT, 3ET
T13 - sala 45 - 4FT
T14 - sala 45 - 3DT
Czwartek 09. 01.2020– część praktyczna godz. 13.00
A74 -sala 42- 4ET
Czwartek 09. 01.2020– część praktyczna godz. 13.00
T10 – sala 19 4FT kelner
T12- sala 64 – 4GT, sala 43 - 4GT, sala 50 - 4GT technik hotelarstwa
T14- sala23 - 4FT technik obsługi turystycznej
T15 - sala 40 - 4AT, sala 41- 4AT, sala 24 - 4BT, PP, sala 118 - 4CT, sala 107 - 4CT, sala 39 - 4DT, sala 22 - 4DT, sala 18 - 4ET technik żywienia
Piątek 10. 01.2020 – część pisemna godz.10.00
AU14 – sala 001, technik przemysłu mody 3ET
A71 – sala 001, 4ET
TG07 – 3AT sala 013 technik żywienia
TG07 – 3BT sala 014,
TG07 – 3CT sala 016,
TG07 – 3DTsala101,
T.04, T06 - sala103 cukiernik, kucharz/PP
T10 - sala 003 / kelner/PP
Piątek 10. 01.2020 – część pisemna godz 12.00
T10 – sala 19 – 4FT kelner
T12 – sala 64 - 4GT,43- 4GT technik hotelarstwa
T14 – sala 23 - 4FT technik obsługi turystycznej
T15 - sala 40 - 4AT, 41- 4AT, 24 - 4BT, 118 - 4CT, 107- 4CT, 44 - 4DT, 45 - 4DT, 18 - 4ET, A74 -sala 42- 4ET technik żywienia

W najbliższym czasie

Dzień Kawy
29 września 2020

Salon maturzystów
17  - 30 września 2020

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

od 28.09.2020 do 02.10.2020

Poniedziałek  ... 28   31
Wtorek   08   22
Środa   29   26
Czwartek   17   10
Piątek   24   33

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu