Menu

Wybieram wybory

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”.

Konkurs jest poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego. Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie, za pośrednictwem Pani Danuty Socha przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Etap szkolny odbędzie się 25 lutego 2020 roku o godzinie 12.00

W najbliższym czasie

17 lutego 2020
Konferencja plenarna.

27 lutego 2020
VIII Salon Edukacji dla uczniów szkół podstawowych.

Zapraszamy

Dziennik elektroniczny

Biblioteka szkolna

Szczęśliwy numerek

17.02.2020 - 21.02.2020

Poniedziałek  ... 31   15
Wtorek   19   12
Środa   30   09
Czwartek   08   17
Piątek   20   02

Partnerzy

 
  

    
 

  

Kontakt

Zespół Szkół Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka Ligęzy

ul. Mikołaja Spytka Ligęzy 12
35-055 Rzeszów
tel. 17 748 35 00 
sekretariat@zsgrzeszow.pl

Technikum: technik hotelarstwa - technik organizacji turystyki - technik przemysłu mody - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik usług kelnerskich
Szkoła Branżowa I Stopnia: kelner - kucharz  - cukiernik - krawiec

Menu